Mastodon Apple i la garantia del segon any | Apple i altres

Apple i la garantia del segon any


El problema de la cobertura d’Apple en el seus productes a Espanya no és nou. Els de Cupertino asseguren que els seus productes només tenen un any de garantia, mentre que la legislació espanyola designa un període de 2 anys per a tots els productes nous adquirits. Llavors, què cal fer? Adquirir el segon any de garantía a Apple, pagant l’ampliació de cobertura, o acollir-nos a la legislació?

L’article 9 de la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venta de Béns de Consum cita: “El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de 2 anys des de l'entrega [...] Tret del contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifesten en els 6 mesos posteriors a la entrega ja existien quan la cosa es va entregar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del bé o de la indole de falta de conformitat”.

Segons el meu parer, la cosa queda d’aquesta manera:
  • Durant els primers 6 mesos, és el venedor el qui ha de demostrar que no existeix falta de conformitat del bé, i serà ell qui correrà amb les despeses de reparació.
  • A partir del sisè mes fins als 2 anys, serà el consumidor qui haurà de demostrar que la falta de conformitat ja existia en el moment de la entrega del bé. Si no es demostra, no caldrà que el venedor se’n faci càrrec de la reparació.


Tot hi així, la legislació no està gens clara. Hi ha diferents interpretacions de la Llei, i diferents visions. N’hi ha que considera que Apple està infringint la cobertura de 2 anys, i que per tant, se l’ha d’obligar a fer-se càrrec de qualsevol reparació dels seus productes entre el primer i el segon any, sempre hi quan el consumidor demostri que ja existia la no conformitat. Però també, hi ha gent que la defensa dient que el que fa és allargar el període de 6 mesos fins a un any, i que per tant hem d’estar agraïts.

El meu parer és que la Llei no està molt ben redactada, i per tant, dóna lloc a interpretacions. Aquest fet l’aprofita Apple, i moltes altres empreses com Sony, per a oferir una garantía, això si, complerta, durant el primer any. Realment ens està enganyant? Tenim dret a que ens reparin un iPhone que té un any i mig? Aquesta “rebaixa” d’un any de garantia, implica que els productes que ven Apple siguin més econòmics del que haurien de ser? Vosaltres, què opineu?
Publica un comentari a l'entrada