Mastodon Apple i altres: Posa'ls

Posa'ls, t'ajuda amb els pronoms febles
L'App Store és una botiga increïble d'aplicacions, on es pot trobar de tot. Abunden els jocs i les aplicacions de fotografia, però també podem trobar aplicacions educatives molt interessants. És el cas de Posa'ls, una aplicació pensada per aprendre i practicar l'ús de pronoms febles en català, a partir d'explicacions teòriques senzilles i exercicis pràctics. Aquests exercicis estaran repartits en set apartats diferents que permeten assolir, pas a pas, els continguts de forma fàcil i amena.
Posa'ls està destinada especialment a aprenents de català dels nivells B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC), equivalents als nivells intermedi (B) i de suficiència (C) de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), però també resulta útil per a alumnes d'ESO i Batxillerat.

Les principals característiques de l'aplicació són:

  • Contingut estructurat en set seccions diferents
  • Cada secció conté un apartat de teoria i dos exercicis interactius
  • Tres tipologies diferents d'exercicis
  • Més de 350 preguntes
  • Seguiment del progrés i dels resultats i possibilitat d'esborrar-los
Com podeu veure, una aplicació molt interessant per a estudiants i per a tots aquells que parlem i escrivim en Català i volem practicar i millorar l'ús dels pronoms febles. Posa'ls està disponible a l'App Store a través del següent enllaç per només 1,79€: Posa'ls